1

ساز و کار دانلود مقاله

News Discuss 
برای دانلود مقاله‌ها شما بایستی از ژورنال های فرنگی به کارگیری نمائید . ولی این ژورنال ها از شما هزینه مبتنی بر دلار در یافت می نمایند . به نوع ایی که به عنوان مثال برای دانلود مقاله ی تخصصی پولی حدود 130 دلار می بایست پرداخت فرمائید . http://millie.blogs.lincoln.ac.uk/2019/06/14/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story