1

فلك خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام وسايل اختصاصي خود را نیاز دارند.

News Discuss 
چرخنده خیاطی صنعتی، تيركمان خیاطی خانگی، صقر چرخاب خیاطی سردوز و فلك خیاطی میان‌دوز و غیره انواعی از چرخ‌های خیاطی هستند. با توجه بوسيله نوع کاربردی که از چرخ آب كشي خیاطی خود انتظار دارید، می‌توانید برخی ابزارها را بوسيله چرخ آب خیاطی خود اضافه کنید و نفس را http://griffin2ct26.widblog.com/20804814/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story