1

با استفاده از قطعات پیچیده متحرک

News Discuss 
وی پیش از این با استفاده از قطعات پیچیده متحرک ، الکترونیک ، پوست سیلیکون و موهای خودش ، نسخه ای از آندروید خود را ایجاد کرده بود که در محل کار خود در سفرهای کاری ارسال می کند. http://brooksfikl06172.bloginder.com/560047/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story