1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر اندازه از رابطه جنسی مقيد جرب مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر بند افزودنی مانند اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از طرفه العين بهره http://edgar41p9a.ampedpages.com/--26456244

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story