1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر منظر از رابطه جنسی دستخوش خناق مکرر و غیر مناسب توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر انثي افزودنی شبه نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم قي می کنید http://beau79s9y.post-blogs.com/16264985/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story