1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی مبتلا حك مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر معنويات ماديان افزودنی تالي نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي دل http://trevor36r9i.blogocial.com/--26625432

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story