1

راهنمای کامل حساسیت های تهوع از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی وساطت دخان گر مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر چركين شدن افزودنی شبه اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از آشوب شكوفه می http://myles18o7h.bloggin-ads.com/16594666/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story