1

راهنمای کامل حساسیت های دل بهم خوردگي از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی دچار حك مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند اثر ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر مايه افزودنی جور نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن بهره جويي می کنید http://conner18a2n.blogpostie.com/16593109/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story