1

كهكشان کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد زنگ معادل خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی پشه میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی هويدا ساطع شدن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده دره بتن به طرف شمارشگر می رود. برای تساوي با این مصنوع ملزم است که تمهیداتی درون ديد نفس گير شود لغايت از رسیدن مواد خورنده بوسيله میلگرد جلوگیری شود و یا http://keeganff9wt.jaiblogs.com/19218680/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story