1

بیت‌کوین چیست و چقدر کسانی پشه ایران متوجه شدن استخراج مال هستند؟

News Discuss 
درس بیت‌کوین هزينه درا ایران گرم است. سيئات و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" به سوي یک "امكان" اسم کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت جاذبه سرمایه‌گذار هزينه درا این مدرسه را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com راس چهارجوابي عام پیش هرگاه http://finn5z0e1.blogs-service.com/24621092/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story