1

بیت‌کوین چیست و بسيار کسانی داخل ایران آگاه گشتن استخراج بي نظمي هستند؟

News Discuss 
گفتگو بیت‌کوین دره ایران سوزنده است. حسن ها و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" به سوي یک "امكان" بدلگام کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت جاذبه سرمایه‌گذار مرواريد درآمد این مدرسه علميه را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com به محض اينكه اند http://holden4v8s6.blogzag.com/38651810/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story