1

نرخ زنده روز دلار بازار مشهد

News Discuss 
بازارساز ارزی به منظورِ روبه رو شدن با التهاب بها دلار کارگماشته ها بانکی را اضافه کرد. زمان 5 شنبه، در زمان عنفوان بازار، محیط هیجانی تو خریداران سکه و دلار احداث شده بود و حجت آن هم دعوی آمریکا مبنی بر بازگشت سایر تحریم‌های ایران و فعال شدن مکانیزم https://issuu.com/nerkhedollar

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story