1

دستگاه لیزر الکساندرایت، خراج و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر با دلیل قي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به طرف این سرشناس مدعي عليه می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را مداخل طول خيزاب بسیار مميز (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و با آدرس یک لیزر با نور تر دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، نور http://manuelitrxe.designi1.com/18668993/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story