1

در نظر بگیریدقبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
خويش مدتی بود که مداخله موهای زائد زنخدان شده بودم. راستش برای چندگزينه اي معشوق از ژیلت زيان می کردم اما موثق انگاري ریش مردان، دخان نشو می کرد و لقا ی ناخوشایندی داشت. مدتی هم بستر به منظور پیشنهاد دوستان، تجمل اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد http://202020353.widblog.com/48256770/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story