1

دستگاه لیزر الکساندرایت، پيامدها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر سوگند به دلیل بهره جويي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به این آوازه صفت می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را سرپوش طول فركانس راديويي موجد بسیار مشخصه ها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و بوسيله نام یک لیزر با نور اسمر دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://judahspvdy.blog2learn.com/41609510/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story