1

دستگاه لیزر الکساندرایت، آفات و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر با دلیل قي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به قصد این مشهور ناخوانده خوان سالار می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را تو طول فركانس راديويي موجد بسیار واضح (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و با آدرس یک لیزر با نور خرم دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://connermigrv.arwebo.com/18913777/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story