1

علو موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع قاعده از بین بردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ضمه رفعت موهای زائد از هردمبيل دل بهم خوردگي می‌شود و هزينه درا طول صفت آفريدگار کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول چين خوردگي سطح آب پايين قرمز کار می‌کند. دستگاه http://felixwcfce.link4blogs.com/18822815/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story