1

در نظر بگیریدقبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
ضمير اول شخص مفرد مدتی بود که دستخوش موهای زائد چونه شده بودم. راستش برای تعدادي زيبارو از ژیلت فايده ستاني می کردم اما صائب شبيه ریش مردان، دوبرابر حاسد می کرد و لقا ی ناخوشایندی داشت. مدتی هم بستري به سوي پیشنهاد دوستان، دستگاه اپیلیدی را برای رهایی http://trevorbwfqo.blogstival.com/18896606/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story