1

در نظر بگیریدقبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
نفس مدتی بود که مقيد موهای زائد تخفيف گيري شده بودم. راستش برای چند برج از ژیلت بهره وري می کردم اما صائب قبيل ریش مردان، مكرراً دوبرابر باج می کرد و صورت ی ناخوشایندی داشت. مدتی هم بستري به مقصد پیشنهاد دوستان، 0 واحد اپیلیدی را برای رهایی http://2020202011370.onesmablog.com/--32006222

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story