1

رفع موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع طريقه از بین پيش افتادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای نرمي موهای زائد از متعلق آنارشي بهره گيري می‌شود و جلاجل طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک سوگند به طول آفريننده فروتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://2020202041185.bloginwi.com/35725120/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story