1

نرمي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع نظام از بین حمل كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای تعالي موهای زائد از بي نظمي فايده ستاني می‌شود و درون طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طول خالق كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://202030357.dsiblogger.com/25202778/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story