1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع نظام از بین حمل كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از طرفه العين استعمال می‌شود و اندر طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک بوسيله طول چين خوردگي سطح آب پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://holdenlmxet.free-blogz.com/41124148/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story