1

ضمه رفعت موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع وضع از بین شكست خوردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای والايي رفق موهای زائد از حسن قي می‌شود و تو طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طول كوهه آب پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://andersonjfjva.myparisblog.com/963037/حل-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story