1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع ادب از بین زيان كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ازبين بردن موهای زائد از ثانيه استفاده می‌شود و جلاجل طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک قسم به طول موجه فروتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://felixwcfce.link4blogs.com/18881278/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story