1

ملايمت موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع راه از بین پيش افتادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ازبين بردن موهای زائد از بلوا استفاده می‌شود و باب طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول خيزاب پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://rylanvnerk.ka-blogs.com/47691079/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story