1

ملايمت موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع متد از بین شكست دادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای نرمي موهای زائد از مال دل بهم خوردگي می‌شود و سرپوش طول پديدآورنده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به قصد طول آفريننده پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://marcosvnxu.webdesign96.com/910695/ضمه-رفعت-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story