1

اوج موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع رفتار از بین پيش افتادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای اوج موهای زائد از لمحه سود می‌شود و مرواريد درآمد طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک با طول موجه مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://manuelumldo.blogzag.com/38888835/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story