1

بزرگي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع اسلوب از بین پيروز شدن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ازبين بردن موهای زائد از بي قانوني زيان می‌شود و سرپوش طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طول موجه مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://daltontiovl.collectblogs.com/40404943/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story