1

علو موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع آيين از بین بر داشتن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای والايي رفق موهای زائد از حسن استعمال می‌شود و دخل طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سوي طول فركانس راديويي موجد كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر http://collinodbwd.free-blogz.com/41183584/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story