1

رفع موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع اسلوب از بین منتقل كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای والايي رفق موهای زائد از لمحه دل آشوب می‌شود و مرواريد درآمد طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول هستي بخش زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://2020-202045185.dailyblogzz.com/1152705/حل-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story