1

زیست شناسی پروتئوگلیکان ها نمونه ای از تحقیقات فعلی در مورد نقش پروتئوگلیکان ها

News Discuss 
زیست شناسی پروتئوگلیکان ها نمونه ای از تحقیقات فعلی در مورد نقش پروتئوگلیکان ها در زیست شناسی سلولی ماتریس خارج سلول را ارائه می دهد ، اما به هیچ وجه شامل این نمونه نیست. این کتاب در چهار زمینه http://angel8f04exp0.blogrenanda.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story