1

بنیادی ‌ترین مسائل ایران

News Discuss 
????درباره بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین مسائل کشور اتفاق نظر وجود ندارد. این نشانه «بحران تحلیل » و «ضعف نظریه‌پردازی» در ساختار و نظام برنامه‌ریزی کشور است. دولت به معنای قوه مجریه و مجلس به معنای قوه مقننه اصلی‌ترین مسوول برای پاسخگویی به این موضوع هستند. این مسائل در حکم نقشه https://cutt.ly/AvjCdUu

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story