1

برنامه نویسی کودکان و نوجوانان

News Discuss 
صدایی بیش از 100 منبع ، مأموریت های روزانه ،برنامه نویسی کودکان و نوجوانان برای کدگذاری ، کشف رباتیک و الکترونیک با فیدهای آنلاین ، برنامه ها ، کارگاه ها ، کتاب ها ، روبات ها ، کیت ها ، بازی ها تأمین منابع برای یادگیری در مورد برنامه نویسی https://www.iraniancyber.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story