1

مشاوره حقوقی دائر کردن مرکز فساد - ⚖️ وکیل پایه یک

News Discuss 
پ ـ برای رشتهها و زمینههای تخصصی نظیر تأمین کالا، پیمانکاری و بهرهبرداری تا زمانی که برای آن رشتهها فهرست واجدان صلاحیت از سوی سازمان منتشر نشده باشد، فهرست بلند از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی تهیه و منتشر میشود. https://edgarkdqa934338.angelinsblog.com/4630488/۲-ترتیب-دریافت-مشاوره-حقوقی-متفاوت-می-باشد

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story