1

The 5-Second Trick For โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ

News Discuss 
การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่างว่างด้านซ้ายมุมฉาก เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก จะมอบหนังสือรวมป้ายจราจร และกฎจราจรเบื้องต้นให้อ่าน ก่อนทำการสอบ บางที่จะเป็นบอร์ดให้ยืนอ่านกัน ซึ่งในข้อสอบจะสุ่มป้ายจราจรและกฎจราจรที่เมาเป็นข้อสอบ เพราะฉะนั้นผู้สอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจกับป้ายจราจรและสัญลักษณ์จราจรเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นผู้สอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจกับป้ายจราจรและสัญลักษ... https://alanc185tyb8.bloggazzo.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story