1

طراحي آمفي تئاتر موزه در حالی که روکش چوبی ساده و عمودی یادآور ساختمان های

News Discuss 
طراحي آمفي تئاتر موزه در حالی که روکش چوبی ساده و عمودی یادآور ساختمان های کشاورزی سنتی محلی است. مجموعه‌های طراحی شده توسط آروما فرآیند تولید را به شیوه‌ای بازیگوش و تعاملی نشان می‌دهند و بازدیدکنندگان همچنین می‌توانند از طریق گشت‌های راهنما در سیستم تولید و زیرزمین‌ها در مورد چگونگی http://progforum.ir/threads/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%87%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86.14205/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story