1

Chlordiazepoxide

News Discuss 
کلردیازپوکساید یکی از بنزودیازپین های پرمصرف است که در درمان اضطراب و بیخوابی مؤثر است. کلردیازپوکساید یک بنزودیازپین است. Chlordiazepoxide بر مواد شیمیایی مغز تاثیر می‌ گذارد که ممکن است در افراد با اضطراب نامتعادل شود. کلردیازپوکساید (Chlordiazepoxide) برای درمان اضطراب و ترک حاد الکل استفاده می‌ شود. همچنین برای https://flipboard.com/@adell198c/%D9%81%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-jhch72fsz?from=share&utm_source=flipboard&utm_medium=curator_share

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story