1

شرایط طراحی موزه رودخانه هانگزو کیانتانگ از طریق مسیرهای مارپیچ رو به بالا، جریان

News Discuss 
شرایط طراحی موزه رودخانه هانگزو کیانتانگ از طریق مسیرهای مارپیچ رو به بالا، جریان های متعددی از مردم با اهداف مختلف در نهایت بر روی سقف موزه رودخانه کیانتانگ جمع می شوند. سکوی تماشای کنسولی در مقیاس بزرگ به نمادی از گسترش بی نهایت فضای عمومی شهر تبدیل شده است. https://medad.io/@namdiran/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B2%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story