1

آموزش برنامه نویسی کودکان و نوجوانان

News Discuss 
دست های خشمگین بعد از بازی. یا مبادله نکردن کالا و گفتن به تیم آموزش برنامه نویسی کودکان و نوجوانان مهاجم «فکر خوبی است». این به سایر بازیکنان نشان می دهد که به آنها احترام می گذارید و از آنها قدردانی می کنید. از این گذشته، دو تیم برای بازی https://www.iraniancyber.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story