1

Công trình MEKONG SMART CITY Công trình thị thành {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Công trình tỉnh thành thông minh thuộc quận Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp dịch vụ gương mẫu cho ĐBSCL. Công trình sở hữu quy mô lên đến 7500 ha, hội tụ nhiều https://throbsocial.com/story185456/c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-%C4%91%C3%B4-th%E1%BB%8B-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story