1

Công trình MEKONG SMART CITY Dự án đô thị {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án tỉnh thành thông minh thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương mại dịch vụ gương mẫu cho ĐBSCL. Dự án mang quy mô lên tới 7500 ha, tập kết phổ http://mekongsmartcity29549.blogminds.com/c-ng-tr-nh-mekong-smart-city-c-ng-tr-nh-th-nh-ph-s-ng-t-o-th-ng-minh-5618080

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story