1

قصری با طرح و نقش های منحصر به فرد

News Discuss 
اگر کامل اتاق را فرش کنید و کنارهها را خالی نگذارید سبب می شود که اتاق بزرگ تر به نظر برسد. نقاشی روی شیشه را ویترای میگویند، زیرا رنگهایی که برای این نوع نقاشی استفاده میشود، ویترای نام دارد. ثبات رنگ فرش کاملا بسته به الیاف فرش دارد که https://bookmarkshq.com/story12815547/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story