1

How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good Mekong Smart City

News Discuss 
Tổng thể dự án Mekong Smart City theo ý tưởng đề xuất của Novaland sẽ có tổng diện tích khoảng 7.500 ha, quy hoạch chung thành phố Hồng Ngự và Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháo với tổng cộng ten tiểu dự án bao gồm: Logistic Việc làm Du lịch http://emilioizecd.blogacep.com/14550056/a-secret-weapon-for-mekong-smart-city

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story