1

مقدار و روش مصرف قطره آهن کودکان، عوارض قطره آهن

News Discuss 
در حدود 38 درصد کودکان 23-15 ماهه، 18 درصد کودکان six ساله و نوجوانان twenty-fourteen ساله و 21 درصد زنان باردار دچار کم خونی هستند و کمبود آهن بر اساس فریتین سرم در حدود 33% کودکان 23-fifteen ماهه، 26% کودکان six ساله و 23% نوجوانان دختر و پسر و http://erickxkud097520.designi1.com/32174015/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story