1

đi dây mạng trong nhà for Dummies

News Discuss 
Hệ thông Ethernet là một hệ thống kết nối một số hệ thống máy tính để tạo thành một mạng cục bộ, với các giao thức để kiểm soát việc truyền thông tin và tránh truyền đồng thời bởi hai hoặc nhiều hệ thống. Dạ bạn cho mình xin ảnh https://michaelc568uut0.ouyawiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story