1

بهترین نرم افزار CRM کدام است؟

News Discuss 
.h_iframe-aparat_embed_frameposition:relative;.h_iframe-aparat_embed_frame .ratiodisplay:block;width:100%;height:auto;.h_iframe-aparat_embed_frame iframeposition:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%; صنعت بانکداری در ابعاد گستردهای سی.آر به عنوان مثال با ورود مشتری احتمالی به سیستم، مدیریت ارتباط با مشتری ممکن است به طور خودکار محتوای بازاریابی ایمیلی را ارسال کند، با این هدف ... https://spencergkmh41852.xzblogs.com/53282791/سی-آر-ام

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story