1

The Single Best Strategy To Use For نقشه هاي ساختماني ويلايي

News Discuss 
برای طراحی پلان ویلایی بایستی در ابتدا ابعاد زمین و فضاهای مورد نظر بررسی شود در واقع مقدمات طراحی فراهم شود. به این اقدام اصطلاحا لکه گذاری پلان معماری نیز گفته می‌شود. مواردی از قبیل ابعاد مناسب برای اتاق‌های خواب و در نظر گرفتن ابعاد پنجره‌های مناسب و همچنین لحاظ https://socialrator.com/story2098715/examine-this-report-on-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A-50-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%DA%A9%D8%B3

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story