1

Wabo111 for Dummies

News Discuss 
Het advies wordt uitgebracht binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag om de omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van de omgevingsvergunning. Artikel 3.eleven, derde lid, tweede en derde volzin is van overeenkomstige toepassing. b. zendt het in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën gevallen de daarbij aangewezen bestuursorganen https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story