1

سرخ کن صنعتی - An Overview

News Discuss 
در این مدل دستگاه، فضای خالی میان بخشی که شعله وجود دارد و بخشی که روغن سرخ کردنی هست، وجود دارد. این فضای خالی را روغن نسوز پر می کند. حرارت شعله، روغن نسوز را داغ کرده و این روغن به صورت یکنواخت کل لگن مواد سرخ کردنی را داغ https://isun-kitchen.com/%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%DA%A9%D9%86/page/2/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story