1

آموزش کسب و کار در زمینه فناوری اطلاعات Options

News Discuss 
من دو کتاب دارم یک کتابم خاطرات یک سفیر نام دارد. سعی کردم موضوعات مهم و شاخصی که در کشورهایی که سفیر بودم و می توانستم برای کشور خیلی مهم باشد با گرایش اقتصادی بنویسم. اسمش را هم گذاشتم خاطرات یک سفیر تجربه دیپلماسی تجاری. می تواند جذابیت های خودش https://matthewb680abz2.life3dblog.com/15701078/not-known-details-about-کسب-و-کار-و-فناوری-اطلاعات

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story